Địa chỉ: Khu 1 - Thị Trấn Mỹ Phước - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Điện thoại: 02736266009
Hotline: 02736266009
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Cẩm Nhung
Họ và tên Lê Thị Cẩm Nhung
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư chi đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách