Địa chỉ: Khu 1 - Thị Trấn Mỹ Phước - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Điện thoại: 02736266009
Hotline: 02736266009
 06/04/18  Tin tức Sự kiện  386
Nhằm tạo không khí thi đua, vui chơi cho các bé, trong tháng 3 nhà trường đã tổ chức phong trào làm phong phú Vườn rau của trường